symetria środkowa
 
Encyklopedia PWN
inaczej: przekształcenie płaszczyzny (przestrzeni) przyporządkowujące każdemu jej punktowi A punkt A′ symetryczny względem ustalonego punktu S (środka symetrii), co oznacza, że AA′ leżą na tej samej prostej przechodzącej przez S, po przeciwnych stronach S i w równej od S odległości.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Symetria środkowa rys. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia