jednokładność
 
Encyklopedia PWN
jednokładność, homotetia,
mat. przekształcenie geometryczne, które punktowi A przyporządkowuje punkt A′′ leżący na prostej przechodzącej przez punkt A i pewien stały punkt O (środek jednokładności) w taki sposób, że , gdzie k — liczba różna od 0 (stosunek jednokładności);
gdy k > 0, to punkty AA′ leżą po tej samej stronie punktu O, a gdy k < 0 — po przeciwnych; jednokładność przeprowadza każdą prostą na równoległą do niej; jest jednym z przekształceń geometrycznych stosowanych m.in. przy powiększaniu lub zmniejszaniu rysunków.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Jednokładność .Trójkąty jednokładne: ABC i A'B'C' (stosunek jednokładności k = 2), ABC i A''B''C'' (k = –2)wyk. LogoScript/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia