środek jednokładności

Encyklopedia PWN

jednokładność, homotetia,
mat. przekształcenie geometryczne, które punktowi A przyporządkowuje punkt A′′ leżący na prostej przechodzącej przez punkt A i pewien stały punkt O (środek jednokładności) w taki sposób, że , gdzie k — liczba różna od 0 (stosunek jednokładności);
mat. przekształcenie będące jednokładnością o stosunku −1;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia