inwolucja
 
Encyklopedia PWN
inwolucja
[łac.],
mat. każde przekształcenie, które ma tę własność, że wykonane kolejno 2 razy daje w wyniku przekształcenie tożsamościowe;
np. przekształcenie x′ = (ax + b) / (cx – a) (a, b, c — liczby rzeczywiste) przeprowadza każdy punkt xa/c w punkt x′, a ten z kolei w punkt x″ = (ax′ + b) / (cx′ – a) = x; symetrie: środkowa, osiowa i płaszczyznowa są i.; każda izometria płaszczyzny bądź przestrzeni euklidesowej da się przedstawić jako złożenie dwóch i.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia