homologia
 
Encyklopedia PWN
homologia
[gr., ‘zgodność’],
kolineacja perspektywiczna,
mat. pojęcie z zakresu geometrii rzutowej: wzajemnie jednoznaczne przekształcenie płaszczyzny rzutowej w siebie, które: 1) zachowuje współliniowość punktów, 2) nie zmienia położenia punktów na ustalonej prostej k, zw. osią h., 3) nie zmienia położenia danego punktu S, zw. środkiem homologii.
Jeżeli środek homologii nie leży na osi homologii, to homologię nazywa się homologią hiperboliczną lub nieosobliwą, jeżeli zaś leży — homologią paraboliczną, osobliwą lub elacją; zazwyczaj homologię określa się przez podanie osi, środka i pary odpowiadających sobie nawzajem punktów A, A′.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia