osią

Encyklopedia PWN

w. gminna w województwie kuj.-pomor. (pow. świecki);
techn. człon maszyny lub mechanizmu umożliwiający względny ruch (względem o.) obrotowy lub wahadłowy innych elementów osadzonych na osi.;
nazwa agresywnego sojuszu polityczno-militarnego Niemiec i Włoch, podpisanego 15 X 1936;
prosta, na której leżą środki okręgów opisywanych przez punkty bryły sztywnej poruszające się ruchem obrotowym
oś symetrii, oś obrotu,
krystal. makroskopowy element symetrii figury geom.;
astr. prosta przechodząca przez środek sfery niebieskiej równolegle do osi Ziemi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia