oś Berlin–Rzym
 
Encyklopedia PWN
oś Berlin–Rzym,
nazwa agresywnego sojuszu polityczno-militarnego Niemiec i Włoch, podpisanego 15 X 1936;
zapoczątkowało ono realizację polityki podbojów (uznanie podboju Etiopii przez Włochy, ustalenie wspólnej polityki wobec wojny domowej w Hiszpanii, rozgraniczenie stref penetracji politycznej i gospodarczej na Bałkanach i w regionie naddunajskim); porozumienie przesądziło o zgodzie Włoch na przyłączenie (Anschluss) Austrii; przedłużeniem porozumienia był pakt antykominternowski 1936 między Niemcami i Japonią, do którego 1937 dołączyły się Włochy (odtąd Oś Berlin–Rzym–Tokio); dalszym ogniwem w realizacji Osi Berlin-Rzym był pakt stalowy, a następnie pakt berliński. Porozumienie to zapoczątkowało agresywny sojusz polityczno-militarny, który przygotował II wojnę światową.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia