pakt berliński
 
Encyklopedia PWN
pakt berliński, pakt trzech,
traktat zawarty 27 IX 1940 w Berlinie przez Niemcy (III Rzeszę), Włochy i Japonię;
stanowił ważne ogniwo w realizacji planów wojennych państw osi Berlin–Rzym–Tokio; pozostawał w ścisłym związku z projektowaną napaścią na ZSRR; przewidywał podział świata między sygnatariuszy paktu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia