obrót
 
Encyklopedia PWN
obrót,
mat. przekształcenie geometryczne płaszczyzny (lub przestrzeni), przy którym odległości między punktami nie ulegają zmianie (izometria) oraz nie zmieniają się ich odległości od ustalonego punktu — środka obrotu (lub prostej — osi obrotu);
np. obrót płaszczyzny dookoła początku współrzędnych jest wyrażony wzorami x′ = xcosα – ysinα, y′ = xsinα + ycosα, w których α — kąt obrotu, x, y — współrzędne punktu P przed obrotem, zaś x′, y′ — współrzędne punktu P po wykonaniu obrotu.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Obrót figury o kąt skierowany wyk. LogoScript/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Obrót przestrzeni dookoła osi k, α — kąt obrotu wyk. LogoScript/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia