forma różniczkowa
 
Encyklopedia PWN
w lokalnym układzie współrzędnych x = (x1, ... , xn) na rozmaitości n-wymiarowej M (np. na przestrzeni ℝn) każda f.r. stopnia p zapisuje się jako , gdzie sumowanie rozciąga się na wszystkie układy indeksów 1≤ i1 < i2 < ... < ipn; zbiór wszystkich f.r. stopnia p na rozmaitości M oznacza się symbolem Ωp(M); tzw. kompleks de Rhama i związane z nim grupy kohomologii de Rhama odgrywają ważną rolę w geometrii różniczkowej i topologii algebraicznej; dzięki wprowadzeniu języka f.r. różne wzory całkowe analizy wektorowej, będące uogólnieniami podstawowego twierdzenia analizy (analizy twierdzenie podstawowe), można wygodnie i zwięźle opisać jako przypadki szczególne twierdzenia Stokesa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia