orbifold
 
Encyklopedia PWN
orbifold,
mat. przestrzeń Hausdorffa X (przestrzeń topologiczna), której każdy punkt ma otoczenie postaci ℝn/Gx (przestrzeń orbit (mat. ) działania na ℝn grupy skończonej Gx, na ogół różnej w różnych punktach xX);
o. uogólnia pojęcie rozmaitości (dla której Gx jest wszędzie równe 1); punkty, w których Gx ≠ 1, nazywa się punktami osobliwymi o.; najczęściej rozpatruje się o., które są przestrzenią orbit działania grupy skończonej G na rozmaitości M; np. z okręgu wraz z odbiciem względem jednej ze średnic otrzyma się o. równoważny odcinkowi z końcami (punktami osobliwymi o.) w punkcie przecięcia tej średnicy z okręgiem; w fizyce o. znalazły bardzo ważne zastosowanie w teorii strun, gdyż wszystkie podstawowe teorie strun powstają przy założeniu, że przestrzeń, w której struny się poruszają, jest albo rozmaitością, albo o. (w przypadku o. jako przestrzeni, teoria ma często mniejszą symetrię niż w przypadku rozmaitości).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia