przestrzeń kartezjańska
 
Encyklopedia PWN
przestrzeń kartezjańska,
mat. zbiór, którego elementami są uporządkowane układy liczb rzeczywistych: punkty n-wymiarowej przestrzeni kartezjańskiej ℝn, oznaczane symbolami x, y itp., są w istocie ciągami n liczb rzeczywistych: x = (x1, x2, ... , xn), y = (y1, y2, ... , yn);
gdy n = 1, przestrzeń kartezjańska redukuje się do linii prostej, a gdy n = 2 — do płaszczyzny; jeśli dla każdej pary elementów przestrzeni kartezjańskiej (x) i (y) wprowadzi się pojęcie wzajemnej ich odległości zdefiniowanej wzorem , to otrzymuje się przestrzeń euklidesową.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia