otoczenie normalne
 
Encyklopedia PWN
otoczenie normalne,
mat. dla podrozmaitości N w rozmaitości M jest to podzbiór otwarty UM, zawierający N i taki, że istnieje retrakcja deformacyjna UN; intuicyjnie znaczy to, że otoczenie U jest „pogrubieniem” N w M, które można w sposób ciągły z powrotem „zgnieść” do jego podzbioru N;
jeśli np. N jest rozmaitością zwartą położoną w przestrzeni euklidesowej E m (np. okrąg na płaszczyźnie), to dla dowolnej liczby dodatniej ε można rozważyć zbiór otwarty UεE m, składający się z punktów, których odległość od N jest mniejsza niż ε; można wykazać, że jeśli liczba ε jest dostatecznie mała, to dla każdego punktu x zbioru Uε daje się wskazać jedyny, najbliżej niego położony punkt r(x) ∈ N; tak określone przekształcenie r: UεN jest retrakcją deformacyjną, a Uε — o.n. N w E m.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia