lantanowce
 
Encyklopedia PWN
lantanowce, zwane dawniej również metalami ziem rzadkich, są metalami ciężkimi, srebrzystobiałymi, aktywnymi chemicznie; przyjmują III stopień utlenienia, niektóre też II (Sm, Eu, Yb) oraz IV (Ce, Pr, Tb); lantanowce są pierwiastkami przejściowymi; mają podobną budowę zewnętrzną powłok elektronowych oraz zbliżone wartości promieni atomowych i jonowych, przy czym promienie te zmniejszają się ze wzrostem liczby atomowej (tzw. kontrakcja lantanowców). W przyrodzie występują zwykle wspólnie (głównym ich źródłem jest monacyt i gadolinit); ze względu na zbliżone właściwości chemiczne trudno je rozdzielić; w celu wyodrębnienia lantanowców stosuje się metody krystalizacji frakcjonowanej oraz ekstrakcji i chromatografii jonowymiennej, używając odczynników kompleksotwórczych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia