ziemie rzadkie
 
Encyklopedia PWN
ziemie rzadkie,
zwyczajowa nazwa tlenków pierwiastków chem. należących do skandowców i często lantanowców;
występują łącznie, np. w monacycie, gadolinicie, samarskicie i cerycie; dzielą się na ziemie cerytowe i itrowe; pierwiastki chem. występujące w tych tlenkach nazywa się pierwiastkami z.rz. lub metalami z.rz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia