erb
 
Encyklopedia PWN
erb, Er, erbium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 68;
Symbol: Er
Nazwa łacińska: Erbium
Liczba atomowa: 68
Pierwiastek promieniotwórczy: nie
Odkrycie: 1843
względna masa atomowa 167,26; należy do rodziny lantanowców; miękki, kowalny, srebrzysty metal; temperatura topnienia 1529°C, temperatura wrzenia 2863°C; gęstość 9,006 g/cm3; aktywny chemicznie, tworzy związki, w których występuje na II i III stopniu utlenienia, m.in.: halogenki, np. ErCl3 · 6H2O, tlenek Er2O3 oraz wodorek i szczawian; jest pierwiastkiem rzadkim, towarzyszy w minerałach (np. w gadolinicie) innym lantanowcom; stosowany jako domieszka półprzewodników, stopów i katalizator; tlenek erbu jest różowym barwnikiem szkła i porcelany. Erb odkrył 1843 C.G. Mosander.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia