paramagnetyzm
 
Encyklopedia PWN
paramagnetyzm
[gr.],
właściwość ciał nieuporządkowanych magnetycznie (tzn. nie będących ferromagnetykami, ferrimagnetykami lub antyferromagnetykami), związana z występowaniem trwałych momentów magnet. (atomów lub cząsteczek), które ustawiają się w zewn. polu magnet. w kierunku przyłożonego pola;
w nieobecności zewn. pola magnet. momenty magnet. atomów (cząsteczek) paramagnetyka są ustawione chaotycznie i wskutek ruchu cieplnego ulegają ciągłym zmianom, substancja nie wykazuje więc żadnego makroskopowego momentu magnetycznego. Pod wpływem zewn. pola magnet. następuje częściowe uporządkowanie momentów magnet., a więc ciało magnesuje się (w kierunku zgodnym z kierunkiem pola).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia