Curie temperatura
 
Encyklopedia PWN
Curie temperatura, punkt Curie,
temperatura, powyżej której zanikają właściwości ferromagnetyczne (tzw. ferromagnetyczna temperatura Curie) lub ferroelektryczne (tzw. ferroelektryczna temperatura Curie) substancji;
powyżej tej temperatury ferromagnetyk (ferromagnetyzm) staje się paramagnetykiem (paramagnetyzm), a ferroelektryk (ferroelektryczność) — paraelektrykiem; po raz pierwszy przejście ferromagnetyk–paramagnetyk zaobserwował 1895 P. Curie; w t.C. intensywność cieplnego ruchu cząsteczek staje się tak duża, że zostają zniszczone: spontaniczne namagnesowanie, charakterystyczne dla ferromagnetyków, lub spontaniczna polaryzacja, charakterystyczna dla ferroelektryków; w przypadku ferroelektryków mogą być dwie t.C. (dolna i górna); uporządkowanie dipoli elektrycznych istnieje wtedy w temperaturze między górną a dolną t.C.; w pobliżu t.C. obserwuje się zmiany różnych właściwości substancji (współczynnika rozszerzalności liniowej i objętościowej, ciepła właściwego itp.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia