magnetokaloryczne zjawisko
 
Encyklopedia PWN
magnetokaloryczne zjawisko,
zmiana temperatury paramagnetyków, ferromagnetyków i ferrimagnetyków umieszczonych w polu magnet. przy adiabatycznej zmianie (adiabatyczny proces) wartości natężenia tego pola;
z.m. jest spowodowane zmianą energii wewn. ciała zachodzącą wskutek zmiany namagnesowania; wzrost namagnesowania ciała w polu magnet. łączy się ze wzrostem uporządkowania elementarnych momentów magnetycznych w ciele, co jest spowodowane wykonaniem pracy przez źródło pola zewn., a zatem wiąże się ze wzrostem energii wewn. ciała przejawiającym się wzrostem temperatury; odwrotnie — rozmagnesowanie łączy się z zanikiem uporządkowania momentów magnet., a zatem zmniejszaniem się energii wewn., co przejawia się spadkiem temperatury ciała. Zjawisko magnetokaloryczne jest wykorzystywane do głębokiego oziębiania (do tysięcznych części kelwina).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia