Curie–Weissa prawo
 
Encyklopedia PWN
Curie–Weissa prawo
[p. kürị waisa],
prawo opisujące zależność podatności magnetycznej χ paramagnetyków od temperatury T: χ = C/(Tθ), gdzie C — stała Curie, θ — paramagnet. temperatura Curie, opisująca oddziaływanie momentów magnet. między sobą oraz z elektrycznym polem krysztatału;
dla ferromagnetyków θ > 0, a dla antyferromagnetyków θ < 0; gdy θ = 0 p.C.–W. redukuje się do prawa Curie, sformułowanego 1895 przez P. Curie (prawo to 1907 uogólnił P.-E. Weiss); w pobliżu temperatury Curie obserwuje się odchylenie od p.C.–W.; dla ferroelektryków jest spełnione prawo podobne do p.C.–W.: przenikalność dielektryczna ε = B/(Tθ), gdzie B — stała, θ — paraelektryczna temperatura Curie.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia