magnesowanie
 
Encyklopedia PWN
magnesowanie,
proces indukowania polem magnet. namagnesowania w magnetykach;
diamagnetyki (diamagnetyzm) magnesują się w kierunku przeciwnym do kierunku przyłożonego pola magnet., podczas gdy paramagnetyki (paramagnetyzm) — w kierunku przyłożonego pola; m. ferromagnetyków (ferromagnetyzm) polega na obrocie wektora namagnesowania w kierunku przyłożonego pola magnet.; gdy w ferromagnetyku istnieją domeny magnetyczne, m. zachodzi przez przebudowę struktury domenowej: powiększanie objętości domen o kierunkach wektora namagnesowania najbardziej zbliżonych do kierunku pola; m. antyferromagnetyków (antyferromagnetyzm) zachodzi przez zmianę kąta między wektorami namagnesowania obu podsieci; w ferrimagnetykach (ferrimagnetyzm) m. następuje zarówno przez ruch ścian domenowych (podobnie jak w ferromagnetykach), jak i przez zmianę kąta między wektorami namagnesowania poszczególnych podsieci (podobnie jak w antyferromagnetykach).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia