magnetostrykcja
 
Encyklopedia PWN
magnetostrykcja
[gr.-łac.],
zjawisko sprężystego odkształcania się ciała magnet. podczas magnesowania;
w ferro- i ferrimagnetykach jest spowodowane zmianą orientacji domen ferromagnet. — pod wpływem zewn. pola magnet. — która z kolei powoduje zmianę położeń równowagi atomów, a w konsekwencji deformację sieci krystal. i zmianę rozmiarów ciała; względny przyrost długości największe wartości (rzędu 10−7–10−2) osiąga w ferro- i ferrimagnetykach. Magnetostrykcja jest wykorzystywana m.in. w generatorach ultradźwięków, w filtrach elektrycznych. W ciałach wykazujących magnetostrykcję obserwuje się także zjawisko odwrotne, zw. zjawiskiem magnetosprężystym, a polegające na zmianie namagnesowania ciała pod wpływem jego odkształcenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia