generator ultradźwięków
 
Encyklopedia PWN
generator ultradźwięków,
urządzenie do wytwarzania fal sprężystych w zakresie częstotliwości od 16 kHz –109 Hz (ultradźwięki);
zasada działania polega na przetwarzaniu energii elektrycznej (generatory ultradźwięków elektromechaniczne) albo energii mechanicznej gazu lub cieczy (generatory ultradźwięków mechaniczne) w energię ultradźwięków. W generatorach ultradźwięków elektromechanicznych proces przemiany drgań elektrycznych na drgania mechaniczne odbywa się w przetwornikach piezoelektrycznych lub magnetostrykcyjnych; zastosowanie przetworników piezoelektrycznych (działających na zasadzie powstawania deformacji sprężystych w wyniku przyłożenia pola elektrycznego; piezoelektryczność) zadecydowało o olbrzymim rozwoju technik ultradźwiękowych. Do generatorów ultradźwięków mechanicznych należą: syrena akustyczna (ultradźwiękowa), generator gazowy Hartmanna (stosowane np. do koagulacji dymów), piszczałka Pohlmana–Jankowskiego używana do tworzenia emulsji, np. homogenizacji śmietanki, i in. Obecnie stosuje się głównie generatory ultradźwięków elektromechaniczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia