fotoakustyczne zjawisko
 
Encyklopedia PWN
fotoakustyczne zjawisko,
powstawanie fal dźwiękowych w ośrodkach sprężystych pod działaniem światła (w ogólniejszym przypadku fal elektromagnetycznych o dowolnej częst.);
pochłonięte przez ośr. światło lokalnie go nagrzewa, co prowadzi do zmian gęstości oraz naprężeń mechanicznych. Gdy światło jest zmodulowane, powstające zmiany naprężeń są źródłem fali sprężystej, którą można rejestrować, np. mikrofonem w otaczającym powietrzu; zjawisko fotoakust. jest podstawą tzw. spektroskopii fotoakustycznej — metody badania materiałów poprzez pomiar fali akustycznej wywołanej przez modulowane światło o różnej długości fali, padające na próbkę materiału; jako źródło światła wzbudzającego stosuje się lampy ksenonowe i lasery dużej mocy; zjawisko fotoakust. stwarza też możliwości komunikacji typu powietrze–woda (np. satelita–łódź podwodna); przy oświetleniu np. powierzchni morza impulsowym laserem dużej mocy powstaje impuls akustyczny, który można odebrać hydrofonem w toni morskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia