spektroskopia fotoakustyczna
 
Encyklopedia PWN
spektroskopia fotoakustyczna,
dziedzina badania materii polegająca na pomiarze ciśnienia akustycznego fali sprężystej wywołanej modulowaną z określoną częst. wiązką światła padającą na próbkę;
zależność sygnału fotoakustycznego od długości fali światła wzbudzającego stanowi widmo fotoakustyczne, które jest charakterystyczne dla danego ciała.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia