samar
 
Encyklopedia PWN
samar, Sm, samarium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 62;
Symbol: Sm
Nazwa łacińska: Samarium
Liczba atomowa: 62
Pierwiastek promieniotwórczy: nie
Odkrycie: 1879
względna masa atomowa 150,36; s. należy do rodziny lantanowców; metal srebrzystobiały; temperatura topnienia ok. 1077°C, temperatura wrzenia 1791°C, gęstość 7,52 g/cm3; stopnie utlenienia III i II (związki nietrwałe). W przyrodzie występuje razem z innymi lantanowcami; z mieszaniny lantanowców s. izoluje się technikami jonowymiennymi i ekstrakcyjnymi. Do najważniejszych związków samaru należą: tlenek Sm2O3, halogenki (np. SmCl3, SmF3), siarczek Sm2S3, azotany, siarczany. Samar (wraz z innymi lantanowcami) jest stosowany w lampach łukowych wykorzystywanych w kinematografii, jako domieszka materiałów używanych w technice laserowej i maserowej oraz składnik materiałów magnet. (np. SmCo5); tlenek samaru jest stosowany w technice jądr. jako pochłaniacz neutronów, jako katalizator (dehydrogenacji i dehydratacji związków org.), składnik nadprzewodników wysokotemperaturowych, szkieł opt. pochłaniających promienie podczerwone. Samar odkrył 1879 P. Lecoq de Boisbaudran.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia