lantan
 
Encyklopedia PWN
lantan, La, lanthanum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 57;
Symbol: La
Nazwa łacińska: Lanthanum
Liczba atomowa: 57
Pierwiastek promieniotwórczy: nie
Grupa układu okresowego pierwiastków: 3 — skandowce (według klasyfikacji IUPAC należy do lantanowców)
Odkrycie: 1839
względna masa atomowa 138,9055; należy do grupy lantanowców (dawniej zaliczany do skandowców); srebrzystobiały metal, miękki, ciągliwy i kowalny; temperatura topnienia 921°C, temperatura wrzenia 3457°C, gęstość 6,1453 g/cm3; aktywny chemicznie; roztwarza się w kwasach, nie roztwarza w zasadach; w podwyższonej temperaturze rozkłada wodę; w powietrzu pokrywa się warstewką nierozpuszczalnego w wodzie tlenku La2O3, reaguje z wieloma pierwiastkami (m.in. azotem, wodorem, węglem, borem) tworząc związki, w których przyjmuje III stopień utlenienia; w przyrodzie występuje w niewielkich ilościach, zwykle w monacycie i cerycie; metaliczny lantan jest stosowany do produkcji niektórych stopów aluminium; związki lantanu są używane m.in. do wyrobu szkieł opt., nadprzewodników wysokotemperaturowych (tlenek), pokrywania katod lamp elektronowych (borek — LaB6); związki międzymetaliczne (z kobaltem i niklem) są stosowane w wodorkowych źródłach energii (pochłaniają wodór w sposób odwracalny). Nazwa pierwiastka od gr. lanthánō ‘ukrywam się’. Lantan odkrył 1839 K.G. Mosander.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia