grantów system
 
Encyklopedia PWN
grantów system,
naukozn. sposób finansowania badań naukowych przez przyznawanie dotacji i subwencji (ang. grant) osobom lub instytucjom wyłanianym w drodze konkursu.
Może on dotyczyć wszystkich lub określonych, uznanych za priorytetowe, dziedzin nauki; złożone projekty opiniują i recenzują niezależnie od siebie zespoły recenzentów, a następnie poprzez konkurs wyłania się najlepsze projekty badawcze, które otrzymują subwencje (czyli granty) na ich wykonanie w założonym terminie. System grantów — na podstawie doświadczeń Narodowej Fundacji Nauki w USA — jest uważany za najlepszy z możliwych systemów subwencjonowania wolnych projektów badawczych z ograniczonych środków finansowania nauki będących do dyspozycji instytucji (fundacji) państwowych bądź prywatnych. W Polsce system grantów zastosował po raz pierwszy Komitet Badań Naukowych (KBN) 1991, finansując indywidualne projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki; w wybranych dziedzinach nauki granty przyznaje m.in. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacja im. Stefana Batorego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia