Fundacja Friedricha Eberta
 
Encyklopedia PWN
Fundacja Friedricha Eberta, Friedrich Ebert Stiftung (FES),
niem. prywatna fundacja o międzynar. zasięgu; niezależna instytucja wyższej użyteczności, utrzymująca się z państw. dotacji, wpłat organizacji i instytucji pozarządowych oraz wpłat prywatnych osób.
Zał. 1925, z siedzibą w Berlinie; celem Fundacji jest krzewienie idei demokracji, demokr. pluralizmu, budowa społeczeństwa obywatelskiego, popieranie reformatorskich dążeń w krajach Europy Środkowowschodniej, rozwój integracji eur., także popieranie badań nauk. w zakresie nauk społ., a zwłaszcza nauk polit., subwencjonowanie badań nad rozwojem stosunków międzynar.; pracuje systemem grantów, dotacji i stypendiów; działa w 33 eur. krajach, w tym od 1990 w Polsce.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia