polityka naukowa
 
Encyklopedia PWN
polityka naukowa,
naukozn. sfera aktywności państwa oraz działających w jego imieniu organizacji i instytucji, której celem jest stymulowanie i pobudzanie rozwoju nauki, powiązanie badań nauk. i prac rozwojowych z określonymi sferami życia społ. oraz wykorzystanie postępu nauk.-techn. w tych dziedzinach.
Do zakresu polityki naukowej należy: formułowanie zadań dla stosowanych badań nauk. i prac rozwojowych, ustalanie ich hierarchii ważności oraz wytyczanie kierunków upowszechniania osiągnięć nauki i techniki w sferze działalności gosp. i kult.; sterowanie rozwojem kształcenia i doskonalenia zaw. wykwalifikowanych kadr nauk.; określanie ilości materialnych środków niezbędnych do realizacji wyznaczonych zadań, niezbędnego wyposażenia oraz składu i liczby kadr nauk.; ustalanie proporcji i podziału środków z budżetu państwa na badania podstawowe, stosowane i rozwojowe, na wydatki bieżące i inwestycje w gł. pionach organizacyjnych nauki: szkołach wyższych, instytutach, laboratoriach oraz jednostkach badawczo-rozwojowych; prognozowanie, planowanie i koordynacja projektów badawczych; promowanie i koordynowanie współpracy nauk. z zagranicą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia