Komitet Nauki i Techniki
 
Encyklopedia PWN
Komitet Nauki i Techniki,
nacz., kolegialny organ administracji państw. w PRL ds. rozwoju nauki i techniki,
działający 1963–72; miał rangę ministerstwa, a jego przewodniczący był czł. Rady Ministrów; gł. funkcjami K.N. i T. było kierowanie polityką nauk. państwa, zatwierdzanie planów badań oraz alokacja środków finansowych na realizację planów badawczych w placówkach należących do PAN, w instytutach resortowych oraz w uczelnianych jednostkach badawczych. W 1973–84 funkcje K.N. i T. przejęło Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, utworzone 1972. Przy planowaniu i koordynacji badań nauk.-techn. Ministerstwo współdziałało z Międzyresortowym Kolegium do spraw Nauki i Techniki oraz PAN, która prowadziła prace nad ogólnopol. planem badań podstawowych. Od 1 I 1985 nacz. organem administracji państw. został powołany Komitet do spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, który przejął obowiązki Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Po transformacji ustrojowej w Polsce w miejsce Kom. do spraw Nauki i Postępu Techn. 1991 został utworzony Komitet Badań Naukowych, funkcjonujący na zupełnie nowych zasadach.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia