podstawowe badania naukowe
 
Encyklopedia PWN
podstawowe badania naukowe,
naukozn. nauk. prace badawcze, empiryczne i teoret., których bezpośrednim celem jest osiągnięcie postępu wiedzy spełniającej obowiązujące w danej dziedzinie i w danej epoce warunki naukowości przez odkrywanie nowych prawd, stawianie nowych hipotez, budowanie nowych teorii itp.;
p.b.n. mogą być wolne, tzn. nastawione wyłącznie na pogłębianie wiedzy w danej dziedzinie, lub kierowane, tzn. nastawione na jakiś konkretny cel poznawczy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia