Centre National de la Recherche Scientifique
 
Encyklopedia PWN
Centre National de la Recherche Scientifique
[sãtr nasjonạl dö la reszẹrsz sjãtifịk]
(CNRS), Krajowe Centrum Badań Naukowych,
fr. nar. ośrodek badań nauk.,
zał. 1939, z siedzibą w Paryżu; podlega Minist. Badań Nauk. i Techniki; jest finansowane z budżetu państwa; jego zadaniem jest koordynowanie, inicjowanie i współfinansowanie badań nauk. we wszystkich dziedzinach; badania podstawowe prowadzi w ponad 200 własnych instytutach i ośrodkach badawczych oraz nadzoruje 1370 placówek badawczych w szkolnictwie wyższym i in. pionach organizacyjnych fr. nauki; 2002 w CNRS i kontrolowanych przez nie placówkach pracowało ponad 26 tys. uczonych, z których ok. 70% jest zatrudnionych równocześnie w różnych szkołach wyższych; CNRS publikuje „Bulletin de CNRS” oraz wiele czasopism z zakresu poszczególnych dziedzin nauki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia