Consiglio Nazionale della Ricerce
 
Encyklopedia PWN
Consiglio Nazionale della Ricerce
[konsịljo nacjonạle dẹlla riczẹrcze]
(CNR),
wł. nar. rada badań nauk., utworzona 1923, z siedzibą w Rzymie,
jako centrum badań nauk. i organ doradczy rządu ds. nauki i techniki; CNR przedstawia rządowi perspektywiczny program rozwoju nauk.-techn. i projekty alokacji środków finansowych na badania. Zarząd CNR jest powoływany przez rząd; 15 nar. komisji nauk., reprezentujących wszystkie środowiska nauk. Włoch, współpracuje z CNR i nadzoruje jego działalność. CNR zajmuje się przede wszystkim badaniami podstawowymi. W skład CNR wchodzą: 1) ok. 60 instytutów i centrów badawczych bezpośrednio podporządkowanych zarządowi CNR; 2) ok. 300 placówek badawczych CNR działających przy uniwersytetach, szkołach wyższych i in. publicznych i prywatnych instytucjach nauk.; 3) tzw. grupy badawcze, będące instytucjami powoływanymi czasowo do realizacji określonych zadań badawczych, zwykle na okres 5 lat; 4) instytucje nauk. i indywidualni uczeni, którzy uzyskali granty (grantów system) na realizację określonych projektów badawczych. W 1999 w ramach CNR lub na jego zlecenie pracowało ponad 10 tys. pracowników nauki. CNR publikuje „Bulletino Ufficiale” — w 5 częściach dotyczących poszczególnych grup nauk, i „Annuario” — roczniki, w których przedstawia sprawozdania i wyniki swej działalności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia