stosowane badania naukowe
 
Encyklopedia PWN
stosowane badania naukowe,
naukozn. prace badawcze zmierzające do wykorzystania wyników nauk. badań podstawowych (teoret. i doświadczalnych) w celu unowocześnienia wyrobów i metod ich wytwarzania (tj. technologii i organizacji produkcji).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia