rozwojowe badania naukowe
 
Encyklopedia PWN
rozwojowe badania naukowe,
naukozn. prace badawcze zmierzające do rozwinięcia uzyskanych już wyników badań stosowanych przez ich uszczegóławianie w celu bezpośredniego zastosowania w praktyce, do doskonalenia technologii lub konstrukcji wyrobów, świadczenia usług itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia