Komitet Badań Naukowych
 
Encyklopedia PWN
Komitet Badań Naukowych (KBN),
nacz. organ administracji państw. ds. nauki i techniki,
powołany przez sejm XII 1990 w miejsce Kom. ds. Nauki i Postępu Nauk.-Techn. przy Radzie Ministrów; działa od II 1991; koordynuje badania nauk. i nauk.-techn. PAN, Minist. Edukacji Nar., in. ministerstw i szkół wyższych; nie prowadzi samodzielnych badań, a do jego zadań należy: opracowywanie założeń polityki naukowej państwa, ustalanie trybu przyznawania środków na badania nauk. i ich finansowanie, przygotowywanie projektu budżetu państwa w części dot. nauki, ustalanie kryteriów oceny jednostek nauk. oraz stanu poszczególnych dyscyplin i kierunków nauki jako podstawy ich finansowania, zawieranie i kontynuowanie umów międzynar. w zakresie współpracy nauk.; przewodniczącego, w randze czł. Rady Ministrów, powołuje sejm na wniosek premiera; premier powołuje również sekr. KBN, a czł. Komitetu są wybierani na 3 lata przez środowisko nauk.; organem wykonawczym KBN jest Minist. Nauki i Informatyzacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia