Izrael. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Izrael. Nauka.
Najwyższą instytucją nauk. w Izraelu jest Izrael. Akad. Nauk w Jerozolimie (zał. 1959) — korporacja uczonych i organ doradczy rządu ds. nauki; akad. programuje rozwój badań podstawowych i jest gł. opiniodawcą dla Uniwersyteckiego Kom. Grantów i innych fundacji nauk.; gł. organem rządu do kierowania i finansowania badań nauk. jest Nar. Rada Badań Nauk. i Rozwojowych (zał. 1950), która przedkłada rządowi perspektywiczne plany i realizuje jego politykę naukową. W Izraelu działa wiele fundacji nauk., z których największą jest Technion Research and Development Foundation w Hajfie (zał. 1952), w dziedzinie badań stosowanych oraz Inst. Weizmanna w Rehowot (zał. 1949), prowadzący badania podstawowe we własnych placówkach nauk. i subwencjonujący systemem grantów badania podstawowe prowadzone w innych placówkach nauk.; działa również Izrael. Komisja Energii Atom., która programuje i finansuje badania jądr. prowadzone w Centrum Badań Jądr. w Jawne i w Ośr. Badań Jądr. w Dimonie na pustyni Negew. W Izraelu działa 5 uniw.: Uniw. Hebrajski w Jerozolimie (zał. 1918, uruchomiony 1925), uniw. rel. w Ramat Gan (zał. 1953), uniw. w Tel Awiwie-Jaffie (zał. 1953), w Hajfie (zał. 1963), w Beer Szewa (zał. 1965) oraz politechnika Technion i Izrael. Inst. Technol. w Hajfie (zał. 1924), działający na zasadzie fundacji; ponadto działa w Izraelu kilkanaście wyższych szkół nieakademickich (rel. i zaw.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia