Izrael. Warunki naturalne
 
Encyklopedia PWN
Izrael. Warunki naturalne.
Powierzchnia wyżynno-górska, zbud. ze skał osadowych (gł. piaskowce i wapienie) i wulk. (pokrywy andezytowo-bazaltowe) wieku mezozoicznego i trzeciorzędowego; na północy — wyż. Galilei (Meron, 1208 m, najwyższy szczyt Izraela), na południu — pustynna i kamienista wyż. Negew (ok. 50% pow.); liczne rowy tektoniczne, na wschodzie — Rów Jordanu z Jez. Tyberiadzkim, doliną rz. Jordan i M. Martwym (najgłębsza depresja świata — powierzchnia wody na 413,2 m p.p.m., w 1999 roku) oraz suchą doliną Wadi al-Araba; nad M. Śródziemnym wąska nizina zw. równiną Szaron (dł. 180 km, szer. 6–20 km); wybrzeże M. Śródziemnego wyrównane z wałami wydmowymi. Klimat podzwrotnikowy kontynent. suchy, na północnym zachodzie — wilgotny; średnia temp. w styczniu 14–16°C, w sierpniu 28–33°C; średnia roczna suma opadów od 600–800 mm na północy, do 50–30 mm nad zat. Akaba; opady gł. w zimie. Nieliczne rzeki stałe; na północy — rz. Jordan, w środkowym biegu (na dł. 118 km) stanowi granicę z Jordanią; na południu — rzeki okresowe. Roślinność zmieniona wskutek działalności gosp. człowieka; w części północnej i na wybrzeżu — śródziemnomor. (resztki twardolistnych lasów dębowych i zarośla typu makii), na pozostałym obszarze — stepowa, półpustynna i pustynna. Gleby w północnej i środkowej części brązowe, brunatne i rędziny oraz lokalnie terra rosa, na południu — kamieniste buroziemy i bezglebowe powierzchnie skalne, w dolinie Jordanu — żyzne mady. Obszary chronione zajmują ok. 10% pow. kraju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia