Izrael. Partie polityczne
 
Encyklopedia PWN
Izrael. Partie polityczne.
Ze względu na znaczne rozdrobnienie izraelskiej sceny politycznej gabinety mają charakter koalicyjny. Mniejsze partie wchodzą w skład poszczególnych koalicji rządowych, często odgrywając rolę tzw. języczka u wagi (odnosi się to zwłaszcza do ugrupowań religijnych). Do 2006 dominowały na scenie politycznej socjaldemokratyczna Izraelska Partia Pracy (Mifleget Ha‘Avoda HaIsra’elit) utworzona 1968, i konserwatywny Likud, utworzony 1973, pierwotnie jako blok kilku ugrupowań. W wyborach 2006 zwyciężyło centrowe Naprzód (Kadima), nowo utworzone przez część przywódcy Likudu i Partii Pracy. Duże poparcie otrzymały także: ortodoksyjne ugrupowanie ludności sefardyjskiej Szas (Szomre Tora Sefaradijim) założone 1984, partia Żydów rosyjskich Nasz Dom Izrael (Yisrael Beytenu) — 1999, koalicja partii religijnych Unia Narodowa (Ha'ihud Ha'Leumi) — 1999, Emeryci Izraela do Knesetu (Gimla'ey Yisrael LaKneset) — 2005.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia