Izrael. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Izrael. Ludność.
Około 80,5% ludności Izraela stanowią Żydzi (gł. imigranci z całego świata lub ich dzieci), pozostałą część Arabowie (ok. 1,1 mln), ponadto nieliczni Czerkiesi (4 tys. osób) i Samarytanie (ok. 600 osób); ważnym czynnikiem wzrostu liczby ludności oprócz przyrostu naturalnego (11,8‰, 2006) jest imigracja ludności żydowskiej, od 1990 gł. z Europy Wschodniej (gł. z terenów byłego ZSRR); 78,8% ludności wyznaje judaizm (religia państw.), ok. 15% — islam, 2,1% — chrześcijaństwo; średnia gęstość zaludnienia 303 mieszk. na km2; większość ludności skupia się na wybrzeżu M. Śródziemnego; wysoki poziom warunków bytowych (przeciętna długość trwania życia 79 lat) i wykształcenia społeczeństwa (23% ogółu ludności ma wyższe wykształcenie); najwyższy na Bliskim Wschodzie stopień urbanizacji — 92% ludności mieszka w miastach; gł. m.: Tel Awiw-Jaffa, Jerozolima, Hajfa, Holon, Bat Jam, Petach Tikwa, Ramat Gan. 19,4% ludności zawodowo czynnej pracuje w przemyśle (2003), 1,6% w rolnictwie, pozostali w usługach (handel, bankowość, turystyka). Wskaźnik bezrobocia 9,0% (2005)
zgłoś uwagę
Ilustracje
Hajfa, Mauzoleum Baba na zboczu Karmelu (Izrael) fot. R. Nowak/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia