Izrael. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Izrael. Polityka społeczna.
W Izraelu polityka społ. jest realizowana przez państwo i instytucje pozarządowe. Państwo wypłaca emerytury, odszkodowania za choroby zaw., zasiłki macierzyńskie i dla rodzin wielodzietnych. Zasiłki chorobowe i opieka zdrowotna leżą w kompetencjach Histadrutu (Powszechna Federacja Pracy), a zabezpieczeniem socjalnym zajmuje się Minist. Spraw Socjalnych. Wydatki na zabezpieczenie społeczne 1998 stanowiły 11,7% a na ochronę zdrowia stanowiły 9,1% wydatków budżetowych. Oświata. Nauka jest obowiązkowa i bezpłatna dla dzieci w wieku 5–15 lat (szczebel podstawowy), natomiast bezpłatna, ale nieobowiązkowa dla młodzieży 16- i 17-letniej. Młodzież w wieku 14–18 lat, która nie chce się uczyć w normalnym trybie, ma obowiązek uczęszczać do specjalnych klas. Nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat, a w średniej — 6 lat, z czego 4 są obowiązkowe; studia wyższe są płatne, istnieje system stypendiów. Na oświatę publiczną przeznacza się z budżetu państwa ok. 6,6% PKB. Nie odnotowuje się zjawiska analfabetyzmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia