Izrael. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Izrael. Środki przekazu.
Prasa. W Izraelu ukazuje się ok. 400 tytułów prasowych w językach: hebrajskim, jidysz, arab., ang., fr., niem., ros., pol., węg.; prasa jest ukierunkowana politycznie bądź religijnie. Wśród dzienników najwyższy nakład osiąga wieczorny, niezależny „Jedijot Achronot”, wyd. od 1939 w Tel Awiwie-Jaffie w języku hebr. (nakład podstawowy 300 tys. egz., piątkowy — 600 tys. — 1994); wieczorny, niezależny „Maariw” wyd. od 1948, w Tel Awiwie-Jaffie w języku hebrajskim (nakład podstawowy 160 tys., piątkowy — 270 tys. — 1994); najbardziej wpływowy wśród dzienników poranny, niezależny „Haarec”, wyd. od 1918 w Tel Awiwie-Jaffie w języku hebrajskim (nakład podstawowy 55 tys. i piątkowy — 65 tys. — 1994). Wśród czasopism najwyższy nakład ma ilustrowany tyg. wojsk. „Bamachane”, wyd. od 1948 w Tel Awiwie-Jaffie (70 tys.) oraz ilustrowany tyg. „Dwar Haszawna”, wyd. od 1946 przez związki zaw. w Tel Awiwie-Jaffie (43 tys. — 1994). Polskojęzyczny „Weekendowe Nowiny — Kurier”, ukazuje się pod tym tytułem od I 1992 jako tygodnik (1952–92 — dziennik poranny „Nowiny — Kurier”; 15 tys. — 1994). Agencje prasowe: Itonut Israelit Meugedet (ITIM), spółdz. agencja informacyjna, zał. 1950 w Tel Awiwie-Jaffie; Jewish Telegraphic Agency (JTA), z siedzibą w Jerozolimie; Palestine Press Service z siedzibą w Jerozolimie — jedyna arab. agencja prasowa na terytoriach okupowanych.
Radio i telewizja. Radio działa od 1948; pierwsza stacja nadawcza, zał. w Jerozolimie z dodatkowymi studiami w Tel Awiwie-Jaffie i Hajfie, nadaje 6 programów krajowych i zagr. na falach krótkich, średnich i UKF w 16 językach, m.in.: hebrajskim, jidysz, arab., ang., fr., ros., etiopskim. Ponadto od 1951 działa radio izrael. sił zbrojnych Galei Cahal ze stacją nadawczą w Tel Awiwie-Jaffie i studiem w Jerozolimie. Telewizja działa od 1966 i nadaje programy ogólnokrajowe w języku hebrajskim i arab.; działa także telewizja edukacyjna podległa Minist. Nauki i Kultury nadająca programy dla młodzieży i dorosłych w języku hebrajskim i arab.; programy kolorowe są emitowane w systemie G/PAL.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia