Fundacja Kultury Europejskiej
 
Encyklopedia PWN
Fundacja Kultury Europejskiej, European Cultural Foundation,
prywatna fundacja międzynar., zał. 1954, od 1957 z siedzibą w Amsterdamie;
zał. 1954 w Amsterdamie, od 1957 z siedzibą w Amsterdamie; działa pod protektoratem królowej hol., na jej czele stoi następczyni tronu hol., księżniczka Małgorzata; celem Fundacji Kultury Europejskiej jest popieranie badań nad kulturą w poszczególnych krajach eur., stosunkami i wymianą kult. między krajami eur. oraz nad jednością kult. Europy; fundacja pracuje systemem grantów i dotacji przydzielanych przez komitety nar. fundacji; w ramach fundacji działa ponad 20 komitetów nar., wśród nich Pol. Komitet Narodowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia