Narodowa Fundacja Nauki
 
Encyklopedia PWN
Narodowa Fundacja Nauki, ang. National Science Foundation,
amer. autonomiczna organizacja nauk., zał. 1950 przez rząd federalny, z siedzibą w Waszyngtonie;
zał. 1950, z siedzibą w Waszyngtonie; jej gł. zadaniem jest inicjowanie i finansowanie badań podstawowych oraz koordynowanie i finansowanie badań zleconych szkolnictwa wyższego; kieruje nią Doradczy Kom. Badań Nauk., składający się z mianowanych przez prezydenta USA uczonych, reprezentujących różne środowiska nauk. oraz wybitnych businessmanów, reprezentujących przemysł; współpracuje z Narodową Akademią Nauk, Federalnym Urzędem ds. Nauki i Techniki; w ramach Narodowej Fundacji Nauki działają stałe komitety specjalistyczne oraz powoływane okresowo robocze zespoły naukowców opiniujące, oceniające i kontrolujące finansowane przez nią programy i projekty badawcze; Narodowa Fundacja Nauki koordynuje również działalność większości nauk. fundacji, zarejestrowanych w Foundation Center w Nowym Jorku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia