Instytut Technologiczny Massachusetts
 
Encyklopedia PWN
Instytut Technologiczny Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology (MIT),
renomowany amer. prywatny uniwersytet techniczny i ośrodek podstawowych i stosowanych badań nauk. w zakresie nauk ścisłych i technicznych,
zał. 1861 przez W.B. Rogersa w Bostonie; otwarty 1865 po zakończeniu wojny secesyjnej; 1916 przeniesiony do Cambridge (Massachusetts); kształci studentów w dziedzinie nauk ścisłych i techn., a także ekonomii, nauk polit. i humanist. (wydziały nauk humanist., społ., ekon. i zarządzania otwarto po II wojnie świat.); w MIT skonstruowano dużą część oprzyrządowania lotów kosm., m.in. NEAR, Mars Global Surveyor, Mars Pathfinder; 2003 składał się z 6 szkół podyplomowych (graduate schools), 21 wydziałów, prowadził studia doktoranckie, zatrudniał 1,5 tys. pracowników nauk. i kształcił 10,2 tys. studentów; publikuje m.in.: rocznik „MIT Bulletin”, kwartalnik „Sloan Management Review”, 10 razy w roku „Technology Review”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia