uniwersytet techniczny
 
Encyklopedia PWN
uniwersytet techniczny,
rodzaj szkoły wyższej;
zaczął się kształtować w latach 50. XX w., kiedy w związku z rewolucją naukowo-techniczną zaczęto rozszerzać programy nauczania na politechnikach o nauki teoret. i społ., m.in. filozofię, socjologię, ekonomię, zarządzanie, i tworzyć nowe wydziały, a politechniki przekształcać w u.t.; zasadniczą różnicą między tradycyjnymi uniwersytetami a politechnikami było to, że na uniwersytetach dominowały nauki teoret., przyjmujące za punkt wyjścia względy poznawcze, na politechnikach zaś nauki stosowane, obejmujące działalność motywowaną względami użyteczności; na obecnym etapie rozwoju cywilizacyjnego podziały na nauki stosowane i teoret. można uznać za dyskusyjne ze względu na istniejącą we wszystkich systemach teoretyczną możliwość i tendencję do praktycznego ich wykorzystania; najbardziej znane u.t.: Instytut Technologiczny Massachusetts, Kalifornijski Instytut Technologiczny.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia