Uniwersytet Harvarda
 
Encyklopedia PWN
Uniwersytet Harvarda, Harvard University Wymowa,
jedna z najstarszych i cieszących się największym prestiżem (oprócz Uniwersytetu Yale) wyższa uczelnia amer.;
zał. 1636 przez władze ang. kolonii Massachusetts w Newtown k. Bostonu, ufundowana przez J. Harvarda, purytańskiego duchownego i działacza społ. z Charlestown w Massachusetts; po jego śmierci 1639 władze kolonii nazwały uczelnię na jego cześć Harvard College, a miejscowość — Cambridge (nawiązując do siedziby sławnego uniw. w Wielkiej Brytanii). Początkowo w Harvard College wykładano teologię, prawo i medycynę; 1780 college przekształcono w 4-wydziałowy uniw. — Harvard University. Przez 200 lat Uniwersytet Harvarda pozostawał pod kontrolą Kościoła prezbiteriańskiego i władz stanowych; w 2. poł. XIX w. stał się liberalnym prywatnym uniw. niezależnym wyznaniowo i politycznie, utrzymującym się z fundacji i opłat studentów. Za prezydentury Ch.W. Eliota (1869–1909) został przekształcony w nowoczesnym uniw. na wzór niem.; wprowadzono wielostopniowy system kształcenia, rozbudowano zakłady i instytuty nauk.; uniw. stał się elitarną uczelnią, Absolwenci Uniwersytetu Harvarda zyskali duże wpływy w życiu intelektualnym i polit. USA (m.in. prezydentów USA: J. Adams, J.Q. Adams, Th. Roosevelt, F.D. Roosevelt, J.F. Kennedy oraz wielu federalnych min. i czł. Kongresu USA), pisarze i poeci: J. Dos Passos, Th.S. Eliot, R.W. Emerson, OR. Frost, W. Holmes, H. James, H.W. Longfellow, J.R. Lowell, N. Mailer, G. Stein). Wykładali tu sławni uczeni m.in.: L. Agassiz, W. Lippmann, W. James, który 1870 zorganizował na Uniwersytecie Harvarda pierwszą pracownię psychologii eksperymentalnej; ok. 40 laureatów Nagrody Nobla było związanych z Uniwersytetem Harvarda. Przy Uniwersytecie Harvarda jest afiliowana renomowana uczelnia dla kobiet Radcliffe College, zał. 1876; Uniwersytet Harvarda ma jedną z największych na świecie bibliotek, także wydawnictwo —Harvard University Press; zatrudnia 10 649 nauczycieli akademickich, kształci 18 847 tys. studentów (2003).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia