Uniwersytet Yale
 
Encyklopedia PWN
Uniwersytet Yale
[u. jeıl],
Yale University Wymowa,
jedna z najstarszych i cieszących się największym prestiżem prywatnych uczelni amer. (oprócz Uniwersytetu Harvarda);
zał. 1701 przez władze kolonii Connecticut dzięki fundacji kupca i filantropa ang. E. Yale, początkowo jako purytańska szkoła średnia w Killingworth, 1714 przeniesiona do New Haven i przekształcona w college, 1718 przemianowana na cześć fundatora w Yale College; 1810 zał. przy Yale College wydział med., 1822 — teologii, 1824 — prawa i przekształcono college w szkołę wyższą; w XIX w. na Uniwersytecie Yale rozwinęły się nauki ścisłe, przyr. i techn., badania eksperymentalne i stosowane; studia magisterskie (na wzór uniw. niem.) zorganizowano 1847, pierwszy doktorat wydano 1861, a 1869 utworzono pierwszy w USA nowoczesny wydział humanist.; 1850 powstała przy Uniwersytecie Yale Yales’ Sheffield Scientific School, która stała się w 2. poł. XIX w. centrum nauk ścisłych i techn. w USA; wydawany przez Uniwersytet Yale od lat 60. XIX w. „American Journal of Science and Arts” był do końca XIX w. jednym z gł. pism nauk. świata. W 1860–80 powstały na Uniwersytecie Yale nowe wydziały, 1886 uczelnię przemianowano na Yale University; 1892 dopuszczono do graduate school Uniwersytetu Yale kobiety; od końca XIX w. Uniwersytet Yale słynie zwłaszcza z wysokiego poziomu nauczania w zakresie nauk prawniczych, społ. i politycznych. Absolwentami Uniwersytetu Yale w XX w. byli prezydenci: W.H. Taft, G. Ford, G. Bush; z Uniwersytetem Yale jest związanych wielu wybitnych naukowców amer., z Polaków wykładał tu m.in. B. Malinowski. Uniwersytet Yale dysponuje jedną z największych bibliotek uniwersyteckich świata (ponad 6 mln woluminów), licznymi galeriami sztuki, instytucjami nauk.-badawczymi i muzealnymi. Od 1900 działa Yale University Press, wydające wszystkie publikacje nauk. uniw.; w 1. poł. XIX w. na Uniwersytecie Yale działał leksykograf N. Webster, który oprac. An American Dictionary of the English Language — podstawę wszystkich późniejszych słowników wyd. pod nazwą Webster... pod auspicjami Uniwersytetu Yale. W 2003 uniwersytet zatrudniał 2747 nauczycieli akademickich, kształcił ok. 11 tys. studentów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia