Holandia. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Holandia. Nauka.
Najwyższą instytucją nauk. w Holandii jest Hol. Król. Akad. Nauk w Amsterdamie zał. 1808. Badania nauk. w skali ogólnopaństw. organizują i finansują 3 instytucje: Hol. Organizacja Badań Nauk. (NWO) zał. 1988 — w zakresie badań podstawowych; Hol. Organizacja Zastosowań Nauki (TNO), zał. 1930 — w zakresie badań stosowanych; Hol. Fundacja Badań Nauk. nad Tropikami (WOTRO) — w zakresie szeroko rozwiniętych w Holandii badań nad obszarami międzyzwrotnikowymi; jest to organizacja o charakterze fundacji państw. pracująca systemem grantów. W Holandii działają 44 wielkie inst. pozauniwersyteckie pracujące we wszystkich dziedzinach nauki oraz 10 uniw. w: Lejdzie (zał. 1575), Groningen (zał. 1614), Amsterdamie (zał. 1632), Utrechcie (zał. 1636), Rotterdamie (zał. 1973), Maastricht (zał. 1976) oraz na uniwersytecie techn. w Delft (zał. 1842), Eindhoven (zał. 1956) i w Twenthe-Enschede (zał. 1961). Ponadto w Holandii działa 8 uniw. o charakterze wyznaniowym oraz 25 inst. o statusie uniw. oraz wiele wyższych szkół zawodowych. W Amsterdamie działa międzynar. instytut kształcący na studiach podyplomowych, których profil jest związany z Unią Europejską.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia